Regulamin

Informacje ogólne:

 1. Podmiotem odpowiedzialnym za rzetelną realizację usługi transportowej jest firma transportowa Rapid.Net Jarosław Gajda zwany dalej RN. RN może zlecić częściową lub całkowitą realizację usługi innym firmom transportowym z którymi ma zawarte oddzielne umowy.
 2. Pasażer jest zobowiązany posiadać dokumenty uprawniające do wjazdu do innych państw.
 3. W busie obowiązuje bezwzględny zakaz picia alkoholu oraz palenia tytoniu (dotyczy także e-papierów i podgrzewaczy tytoniu IQOS)

 

Rezerwacja i płatność:

 

 1. Rezerwacja przejazdu odbywa się mailem, telefonicznie lub poprzez komunikator internetowy. Prawidłowa rezerwacja musi zawierać następujące dane:
  1. Nazwisko osoby rezerwującej
  2. Ilość osób, które będą korzystały z przejazdu (osoby dorosłe, dzieci)
  3. Telefon kontaktowy
  4. Dane do faktury (jeśli Klient życzy sobie otrzymać fakturę Vat)
 2. Potwierdzenie rezerwacji i ustalenie godziny wyjazdu odbywa się drogą telefoniczną najpóźniej 2 dni przed datą realizacji przewozu.
 3. Pasażer ma prawo do bezkosztowej rezygnacji z przejazdu lub zmiany daty do 3 dni przed terminem realizacji przewozu. Rezygnacja lub zmiany muszą być zgłaszane bezpośrednio do RN, mailem lub SMSem (ustalenia w tym zakresie poczynione z kierowcą busa nie są wiążące).
 4. W przypadku braku kontaktu z Pasażerem lub braku anulowania rezerwacji w wyznaczonym terminie RN zastrzega sobie prawo do uruchomienia procedur dążących do ściągnięcia całości opłaty za przejazd.
 5. Należność za przejazd może zostać uregulowana gotówką, przelewem bezpośrednio na konto RN albo za pośrednictwem serwisu Dotpay lub Paypal.

 

Realizacja przewozu:

 

 1. Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w busie, w szczególności do zapinania pasów bezpieczeństwa oraz do przestrzegania poleceń i zaleceń kierowcy.
 2. Pasażer zobowiązany jest do przestrzegania zasad czystości w busie oraz używania wyposażenia pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem. Pasażer jest zobowiązany do pokrycia szkód wyrządzonych w pojeździe lub innym pasażerom.
 3. RN ma prawo odmówić przewozu lub nie dopuścić do zajęcia miejsca w pojeździe w przypadku gdy Klient:
  1. Nie przestrzega regulaminu przewozu.
  2. Znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
  3. Zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów.
  4. Nie posiada wymaganych przepisami ważnych dokumentów stwierdzających jego tożsamość, dopuści się wykroczeń celno-dewizowych.
 4. Dzieci, zgodnie z kodeksem drogowym, muszą być przewożone w foteliku samochodowym odpowiednim do ich wagi i wieku. Istnieje możliwość nieodpłatnego wypożyczenia fotelika od RN (zgłoszenie przy rezerwacji) lub użycie własnego fotelika. Przejazd dziecka bez rodzica lub opiekuna prawnego nie jest możliwy.
 5. RN nie odpowiada za opóźnienia wynikłe z przyczyn niezależnych od przewoźnika ( m. in. z zakłóceń w ruchu drogowym, kontroli drogowych, złych warunków atmosferycznych, spóźnienia Klientów lub innych zdarzeń losowych).
 6. RN zastrzega sobie prawo do zmiany godziny przyjazdu i dojazdu, wcześniej konsultując lub informując o tym Pasażera.
 7. Telefon alarmowy dla Klientów dostępny 24 h: +48 608180160

Przewóz bagażu:

 1. W ramach ceny biletu pasażer ma prawo przewieźć maksymalnie 35 kg bagażu w postaci 2 małych toreb lub walizek (wymiary: 60x40x20cm) lub 1 torby lub walizki (wymiary: 80x50x30cm) + bagaż podręczny. Łączna waga bagaży nie może przekroczyć 45 kg.
 2. Pasażer ma prawo zabrać ze sobą bagaż podręczny do przedziału osobowego o ile nie zmniejszenia on komfortu podróżowania innym pasażerom.
 3. Nadbagaż jest płatny i możliwy do przewiezienia jedynie po wcześniejszym zgłoszeniu. RN zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu dodatkowego bagażu, który nie został wcześniej zgłoszony, a także bagażu przekraczającego ustalone wymiary lub wagę.
 4. Cena za przewóz dodatkowego bagażu jest uzależniona od jego wielkości oraz wagi i jest ustalana indywidualnie.
 5. Bagaż jest pakowany do bagażnika i wydawany jedynie przez kierowcę busa.

Reklamacje:

 1. RN zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby podróż przebiegła w sposób spokojny i bezpieczny, jeśli jednak Pasażer uzna, że nastąpiły uchybienia przy realizacji usługi, ma prawo złożyć reklamację.
  1. Wszelkie reklamacje prosimy składać w formie pisemnej mailem lub listownie na adres biura w terminie 14 dni od chwili wystąpienia uchybienia.
  2. Jeśli reklamacja dotyczy zniszczenia bagażu, konieczne jest zgłoszenie zaistniałej sytuacji kierowcy najpóźniej w chwili opuszczenia pojazdu przez Pasażera.